Prozorske klupice

Prozorske klupice pored estetske uloge imaju i važnu izolacionu ulogu, jer usled vremenskih neprilika sva voda sa prozora pada na prozorsku klupicu koja tu istu vodu mora da usmjeri dalje od podnožja prozora. Klupice se izrađuju od mermera i granita, s tim što je važno napomenuti da je  mermer mekaniji i vremenom dolazi do poroznosti, za razliku od granita koji je vječan u svim varijantama. Preporuka je da se za vanjske površine ugrađuju granitne klupice i veoma je važno da imaju pravilno urađenu okapnicu ( kanal na donjem dijelu ) kako bi se spriječilo podljevanje vode.